nieuwe auto apk keuring

Alles over de nieuwe APK-keuring voor nieuwe auto’s

Alles wat je moet weten over de nieuwe auto APK-keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een verplichte keuring voor alle auto’s die in Nederland op de weg rijden. Deze keuring is bedoeld om de verkeersveiligheid te waarborgen en milieuproblemen te voorkomen. Recentelijk zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de APK-keuring voor nieuwe auto’s.

Wat is er veranderd?

Sinds 1 januari 2022 geldt er een nieuwe regelgeving voor nieuwe auto’s wat betreft de eerste APK-keuring. Nieuwe auto’s die op benzine rijden, hoeven pas na vier jaar gekeurd te worden, in plaats van na drie jaar zoals voorheen het geval was. Voor nieuwe dieselauto’s blijft de termijn van drie jaar gelden.

Waarom deze verandering?

De reden achter deze aanpassing is dat moderne auto’s steeds betrouwbaarder worden en minder snel mankementen vertonen in de eerste jaren van gebruik. Door de termijn voor benzineauto’s te verlengen naar vier jaar, wordt ook de last voor autobezitters verminderd.

Wat betekent dit voor autobezitters?

Voor eigenaren van nieuwe benzineauto’s betekent dit dat zij een jaar langer kunnen wachten voordat zij hun auto voor het eerst moeten laten keuren. Dit kan leiden tot kostenbesparingen en minder frequent bezoek aan het keuringsstation.

Belang van regelmatige keuring

Ondanks deze wijziging blijft het essentieel om je auto regelmatig te laten keuren, ook als deze nog nieuw is. Een APK-keuring zorgt ervoor dat eventuele gebreken tijdig worden opgespoord en verholpen, waardoor de veiligheid op de weg gewaarborgd blijft.

Afspraak maken

Ben je benieuwd wanneer jouw nieuwe auto toe is aan zijn eerste APK-keuring? Neem contact op met een erkend keuringsstation om een afspraak in te plannen en zorg ervoor dat jouw voertuig voldoet aan alle wettelijke eisen en veiligheidsnormen.

 

De 4 meest gestelde vragen over nieuwe auto apk keuring

  1. Hoelang geen APK nieuwe auto?
  2. Heb je een keuringsbewijs bij een nieuwe auto?
  3. Hoe weet ik wanneer ik mijn auto moet laten keuren?
  4. Hoe lang APK plicht?

Hoelang geen APK nieuwe auto?

Een veelgestelde vraag met betrekking tot de APK-keuring voor nieuwe auto’s is: “Hoelang geen APK voor een nieuwe auto?” Sinds 1 januari 2022 geldt er een nieuwe regelgeving waarbij nieuwe benzineauto’s pas na vier jaar gekeurd hoeven te worden, in plaats van na drie jaar zoals voorheen. Voor nieuwe dieselauto’s blijft de termijn van drie jaar gelden. Deze verandering heeft geleid tot vragen over de exacte periode waarbinnen een nieuwe auto vrijgesteld is van de verplichte APK-keuring, en het belang van regelmatige keuringen om de veiligheid op de weg te waarborgen.

Heb je een keuringsbewijs bij een nieuwe auto?

Bij een nieuwe auto in Nederland hoef je niet direct een keuringsbewijs te hebben, aangezien de eerste APK-keuring voor nieuwe benzineauto’s pas na vier jaar verplicht is. Voor nieuwe dieselauto’s blijft de termijn van drie jaar gelden. Het is echter belangrijk om te onthouden dat regelmatige keuringen essentieel zijn om de veiligheid en betrouwbaarheid van je voertuig te waarborgen, zelfs als deze nog nieuw is. Zo’n keuringsbewijs geeft aan dat jouw auto aan alle wettelijke eisen voldoet en veilig de weg op kan.

Hoe weet ik wanneer ik mijn auto moet laten keuren?

Een veelgestelde vraag met betrekking tot de nieuwe auto APK-keuring is: “Hoe weet ik wanneer ik mijn auto moet laten keuren?” Het antwoord op deze vraag is dat de eerste keuringsdatum afhankelijk is van het type brandstof van je voertuig. Voor nieuwe benzineauto’s geldt dat zij na vier jaar voor het eerst gekeurd moeten worden, terwijl nieuwe dieselauto’s al na drie jaar aan de APK-keuring moeten voldoen. Het is verstandig om de termijnen goed in de gaten te houden en tijdig een afspraak te maken bij een erkend keuringsstation om ervoor te zorgen dat jouw auto altijd voldoet aan de wettelijke vereisten en veiligheidsnormen op de weg.

Hoe lang APK plicht?

De vraag “Hoe lang is de APK-plicht van toepassing op een nieuwe auto?” is een veelgestelde vraag onder autobezitters. Voor nieuwe auto’s geldt dat de eerste APK-keuring moet plaatsvinden na een bepaalde periode, afhankelijk van het brandstoftype van het voertuig. Sinds 1 januari 2022 geldt voor nieuwe benzineauto’s dat zij pas na vier jaar voor het eerst gekeurd moeten worden, terwijl dit voor dieselauto’s nog steeds na drie jaar is. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze termijnen en tijdig een afspraak te maken voor de keuring om aan de wettelijke eisen te voldoen en de veiligheid op de weg te waarborgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.