Samen bouwen aan een inclusief Den Haag met social return.

Social Return Den Haag: Investeren in Mensen en Gemeenschap

Den Haag, een stad die niet alleen bekend staat om zijn prachtige architectuur en rijke geschiedenis, maar ook om zijn inzet voor sociale verantwoordelijkheid en inclusiviteit. Social Return Den Haag is een initiatief dat de kracht van gemeenschappen benadrukt door te investeren in mensen en hun ontwikkeling.

Met Social Return Den Haag worden bedrijven aangemoedigd om bij aanbestedingen en opdrachten ruimte te bieden aan mensen die moeite hebben met het vinden van werk. Dit kunnen bijvoorbeeld langdurig werklozen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren zijn die extra ondersteuning nodig hebben.

Het doel van Social Return Den Haag is tweeledig: ten eerste biedt het kansen aan kwetsbare groepen in de samenleving om werkervaring op te doen en hun vaardigheden te ontwikkelen. Door deze groepen te betrekken bij projecten en opdrachten, wordt hun zelfvertrouwen vergroot en krijgen ze de mogelijkheid om zich verder te ontplooien.

Ten tweede draagt Social Return Den Haag bij aan de sociale cohesie binnen de stad. Door bedrijven te stimuleren om sociaal verantwoordelijk te ondernemen, ontstaat er een hechte band tussen het bedrijfsleven en de lokale gemeenschap. Dit leidt tot een inclusievere samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Bedrijven die meedoen aan Social Return Den Haag tonen niet alleen hun betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken, maar profiteren ook van diverse voordelen. Door diversiteit binnen hun werknemersbestand te stimuleren, brengen ze nieuwe perspectieven en ideeën in hun organisatie. Bovendien dragen ze bij aan een positief imago als sociaal bewuste onderneming.

In Den Haag groeit het besef dat sociale verandering begint bij het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Met initiatieven zoals Social Return Den Haag wordt er gewerkt aan een stad waarin iedereen kan meedoen en waar solidariteit hoog in het vaandel staat.

Ontdek de impact van social return in Den Haag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.